Zloty

17-20. 05. 2018 r.

XIII Zlot otwarcia sezonu - Sopot


23-30. 06. 2018 r.

XII PSK - Ziemia Płocka


23-26. 08. 2018 r.

XIV Zlot zamknięcia - Słok