Zasady poruszania się w kolumnie obowiązujące w Klubie DoctorRiders

 

Ze względów bezpieczeństwa przed wyjazdem w grupie prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu i bezwzględne stosowanie się do opisanych w nim zasad.


I. Zasady jazdy kolumny motocykli Klubu DoctoRRiders

 

 • Do jazdy w Kolumnie uprawnione są osoby i pojazdy spełniające warunki Prawa o Ruchu Drogowym tzn; posiadające odpowiednie uprawnienia, nie będące pod wpływem środków odurzających, alkoholu, czy leków obniżających sprawność psychofizyczną, pojazdy muszą być sprawne technicznie, z aktualnym badaniem technicznym i ubezpieczeniem OC.

 • Kolumna motocykli składa się z dwóch odrębnych części:

- kolumny Cornerów jadącej na czele,

- kolumny GŁÓWNEJ jadącej za Cornerem PROWADZĄCYM, a kończącej się Cornerem ZAMYKAJĄCYM I TECHNICZNYM.

 • Kolumna Cornerów jest prowadzona przez Cornera Rozprowadzającego–Organizatora i Policję.

PRZETASOWANIA W KOLUMNIE CORNERÓW NIE MAJĄ WPŁYWU NA JAZDĘ KOLUMNY GŁÓWNEJ!!!

 • Zasady ustawienia motocykli w Kolumnie głównej

- Corner PROWADZĄCY jako pierwszy- jego NIGDY nie wyprzedzamy!!!

- za nim :

- motocykle zabytkowe, motocykle z koszem, trajki,

- motocykle słabsze i o małych pojemnościach,

- motocykliści o niewielkim doświadczeniu, niezależnie od typu pojazdu,

- motocykle typu chopper, cruiser,

- motocykle turystyczne, sportowo-turystyczne i sportowe,

- PREZES

- CORNER ZAMYKAJĄCY I TECHNICZNY,

- motocykle ustawiamy w dwóch rzędach- naprzemiennie w układzie szachownicy,

- rząd lewy- 0,5 m od linii środkowej- której NIGDY nie przekraczamy- nawet frędzlami od kufrów!!! Linią środkową poruszają się Cornerzy wyprzedzający kolumnę, powracający na jej czoło, np. po zablokowaniu skrzyżowania, często z dużą prędkością. Chęć np. wykonania zdjęcia i beztroskie dojechanie do linii środkowej może skończyć się KATASTROFĄ!!!

- rząd prawy- 0,5 m od krawężnika.

- NIE WOLNO wyprzedzać w kolumnie!

 • Jazda w kolumnie- odległości między motocyklami:

- w mieście, przy niewielkich prędkościach (do 50 km/godz), odległość od motocykla poprzedzającego- 4-5 metrów, od motocykla po skosie 1 do 2 metrów,

- poza miastem, przy prędkościach do 80 km/godz., odległość od motocykla poprzedzającego 6-8 metrów, od motocykla po skosie- maksymalnie 2 do 3 metrów,

- długość motocykla to ok. 2,5 metra.

- NIE ZOSTAWIAĆ PRZERW!!! DUŻE ODSTĘPY MIĘDZY MOTOCYKLAMI PROWOKUJĄ PUSZKARZY Z ADHD DO WBIJANIA SIĘ W KOLUMNĘ, CO STANOWI OGROMNE ZAGROŻENIE!

- ubytki w kolumnie uzupełniamy przejeżdżając po przekątnej- ZAWSZE manewr poprzedzamy włączeniem KIERUNKOWSKAZU!!!, po manewrze ZAWSZE WYŁĄCZAMY KIERUNKOWSKAZ !!!!

 • Cornerzy i Kapitan drogi mogą wjeżdżać w kolumnę- NIE ZMIENIAMY SZYKU- ONI ZA CHWILĘ WYJADĄ!!!

 • W razie awarii motocykla- włączamy kierunkowskaz i ostrożnie zjeżdżamy do krawędzi drogi lub na pobocze, włączamy światła awaryjne, lewa ręka w górę! NIE ZATRZYMUJEMY SIĘ ŻEBY POMÓC- NAWET ŻONIE!!! Od tego jest Corner TECHNICZNY! Dwa motocykle zatrzymujące się w środku jadącej kolumny- to proszenie się o zbiorową katastrofę!

 • KAPITAN DROGI- ROAD CAPTAIN- przejeżdża wzdłuż kolumny, obserwuje jej ustawienie i zachowania uczestników, ocenia ewentualne zagrożenia. Może nakazać zmianę miejsca danej osoby w kolumnie.

Road Captain ma prawo wykluczyć uczestnika z jazdy w kolumnie w przypadku nie stosowania się do jego poleceń, oraz jazdy niezgodnej z regulaminem.

 • Jeżeli dojeżdżamy do skrzyżowania, które jest zabezpieczone przez Cornerów- przejeżdżamy przez nie bez względu na oznaczenia pierwszeństwa i światła!!!! Jeżeli nie widzimy Cornerów- stosujemy się do przepisów ruchu drogowego.II. Parkowanie


http://doctorriders.pl/sites/default/files/2.jpgParkowanie kolumny odbywa się w sposób pokazany na rysunku. Wjeżdżając na miejsce postoju zachowujemy szyk, jedziemy za Prowadzącym do momentu zatrzymania, i rozpoczęcia przez niego manewru parkowania.

NIE WYJEŻDŻAMY Z KOLUMNY ŻEBY ZAPARKOWAĆ POD NAJŁADNIEJSZYM DRZEWEM!!!

Takie ustawienie motocykli ułatwia sprawny wyjazd i utrzymanie pierwotnego szyku, odpada jakiekolwiek manewrowanie i w końcu ... tak zaparkowane motocykle naprawdę fajnie wyglądają.

Pamiętajcie:

 • tyłem do krawężnika,
 • przodem w kierunku wyjazdu!

Parkowanie kolumny odbywa się w sposób pokazany na rysunku.
Wjeżdżając na miejsce postoju zachowujemy szyk, jedziemy za Prowadzącym do momentu zatrzymania, i rozpoczęcia przez niego manewru parkowania.
NIE WYJEŻDŻAMY Z KOLUMNY ŻEBY ZAPARKOWAĆ POD NAJŁADNIEJSZYM DRZEWEM!!!
Takie ustawienie motocykli ułatwia sprawny wyjazd i utrzymanie pierwotnego szyku,  odpada jakiekolwiek manewrowanie i w końcu ... tak zaparkowane motocykle naprawdę fajnie wyglądają.


Pamiętajcie:

 • tyłem do krawężnika,
 • przodem w kierunku wyjazdu!

 

 

III. Sygnały ostrzegawczo- informacyjne


http://doctorriders.pl/sites/default/files/3.jpg#overlay-context=zasady-jazdy-w-klubieProwadzący informuje gestami ręką pozostałych motocyklistów w formacji o sytuacji na drodze. Dobrze, jeśli bardziej doświadczeni motocykliści powtarzają sygnalizację, aby jadący z tyłu koledzy nie zostali zaskoczeni. Jeśli tego nie robią – należy uważnie obserwować zachowanie motocyklistów nas poprzedzających i dostosować swoje zachowanie do ich zachowania.
W praktyce stosujemy kilka podstawowych gestów pomagających w sprawnym ruchu kolumny bądź pozwalającym uniknąć zagrożenia.

Ruszamy

Ruchem okrężnym dłoni z uniesionym palcem wskazującym dajemy uczestnikom sygnał do odpalenia maszyn. Czasami stosujemy sygnał dźwiękowy, jeśli nie usłyszymy innych sygnałów wszyscy są gotowi do wyruszenia.

Skręt w lewo.

Gest często stosowany podczas parad, kiedy uczestnicy poruszają sie po nieznanym terenie. Prowadzący wtedy ułatwia przygotowanie się do skrętu. Gest ten stosuje się również podczas wyprzedzania, kiedy prowadzący, mając możliwość lepszej oceny sytuacji przed sobą, po zakończonym manewrze wyprzedzania daje znak pozostałym motocyklistom w kolumnie.
Sygnalizowanie skrętu w prawo zarezerwowane jest ze zrozumiałych względów tylko dla doświadczonych motocyklistów, jednak inni raczej nie prowadzą kolumn ...

Niebezpieczeństwo - trzymaj się prawej strony.

Prowadzący lewą rękę przekłada nad głową w prawą stronę.
Gest często stosowany w polskich warunkach. Gdy kończy się możliwość wyprzedzania, bo z przeciwka nadjeżdża pojazd, gdy naprzeciw nas pojawia się wyprzedzający nie bacząc, że jedziemy naprzeciw niego - to są dość dobre powody by trzymać się prawego skraju jezdni.

Zmiana formacji na jazdę "gęsiego".

Prowadzący trzyma lewą rękę w górze, dłoń otwarta, równolegle do motocykla. Gest często poprzedzony ruchem całej ręki od lewej strony z zakończeniem nad głową.
Gdy wymaga tego sytuacja, prowadzący może zdecydować się na zmianę szyku. Zwężenia jezdni, jazda wzdłuż korka samochodów powodują, że zwalniamy i poruszamy się jeden za drugim.

Niebezpieczeństwo na jezdni

Palcem wskazującym pokazujemy na dziurę w jezdni, piasek na zakręcie i inne "przyjemności".

Zwalniamy

Prowadzący ruchem lewej dłoni z góry na dół daje sygnał do zwolnienia.

Zatrzymujemy się

Prowadzący otwartą dłonią trzymaną prostopadle do motocykla sygnalizuje zamiar zatrzymania.

Trzymaj formację

Dwa uniesione palce prowadzącego sygnalizują powrót do klasycznego ustawienia w kolumnie na przykład po zakończeniu jazdy "gęsiego".

Przyspieszamy

Czasami, z różnych względów lepiej pojechać sobie zostawiając wszystko za plecami. Prowadzący ma przedramię skierowane w górę, zaciśniętą pięść i kilkoma ruchami w górę i w dół daje sygnał do ostrzejszej jazdy.

 

 

 

 

UWAGI

Jazda w grupie wymaga od uczestników ścisłej współpracy, tolerancji oraz konieczności przewidywania następstw każdego z naszych zachowań.
Motocykliści mniej doświadczeni winni tym bardziej zwrócić uwagę na swoje zachowanie w kolumnie oraz na wyraźne sygnalizowanie swoich zamiarów innym uczestnikom. Powinni jednocześnie uważnie obserwować innych tak aby w każdej chwili móc zareagować na zmieniającą się dynamicznie sytuację.
Wszyscy powinni w trakcie takiego przejazdu zachować szczególną ostrożność, o ile nie jest to konieczne nie zmieniać raz ustalonego miejsca w kolumnie. Powinni bezwarunkowo wykonywać polecenia Prowadzącego, Kapitana Drogi, Zamykającego oraz Cornerów.

Przed wyjazdem wszyscy powinni poznać koordynaty miejsca docelowego (np. adres, nazwa) tak aby w przypadku niekontrolowanego rozerwania grupy można było dojechać do wyznaczonego celu.
Przed wyjazdem odbywa się krótka odprawa, w której uczestnictwo jest obowiązkowe. Na odprawie ustala się ogólne zasady danego przejazdu (ewentualne ograniczenie ilości motocykli w kolumnie, ilość kolumn, oznakowanie uczestników funkcyjnych, miejsce docelowe (miejsca pośrednie) itd.).